RubyGems Navigation menu

activejob 5.2.3

Declare job classes that can be run by a variety of queueing backends.

版本列表:

  1. 6.0.0.rc1 - April 24, 2019 (29.5 KB)
  2. 6.0.0.beta3 - March 13, 2019 (29.5 KB)
  3. 6.0.0.beta2 - February 25, 2019 (29.5 KB)
  4. 6.0.0.beta1 - January 18, 2019 (29.0 KB)
  5. 5.2.3 - March 28, 2019 (25.5 KB)
显示所有 (101 个版本)

所有者:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

faa055b4986b0d3183ebd8169d82ef491dc947e075e777af2f91ead557fc719f

下载总次数 115,826,920

这个版本 2,672,735

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.2

相关链接: