RubyGems Navigation menu

acts-as-approvable 0.6.3

Generic approval queues for record creation and updates

版本列表:

  1. 0.6.9.1 - September 06, 2012 (988.5 KB)
  2. 0.6.9 - March 16, 2012 (988.5 KB)
  3. 0.6.8.1 - March 14, 2012 (988.0 KB)
  4. 0.6.7 - March 05, 2012 (33.5 KB)
  5. 0.6.6 - March 05, 2012 (33.5 KB)
  6. 0.6.3 - February 21, 2012 (23.0 KB)
显示所有 (14 个版本)

所有者:

作者:

  • James Logsdon, Hwan-Joon Choi, Neal Wiggins

SHA 256 checksum:

5183a527e8d6e32aa6e0a681c2bd0901629807b66bdbb2d1503762a248204899

下载总次数 103,600

这个版本 6,518

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: