RubyGems Navigation menu

aduki 0.2.7

recursive attribute setting for ruby objects

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.2.7 - April 30, 2019 (17.5 KB)
  2. 0.2.6 - May 12, 2018 (17.0 KB)
  3. 0.2.4 - October 14, 2016 (15.5 KB)
  4. 0.2.3 - May 22, 2016 (15.0 KB)
  5. 0.2.2 - April 18, 2016 (15.0 KB)
显示所有 (22 个版本)

Development 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Conan Dalton

SHA 256 checksum:

7cf93ef53b72cdd62bd0e1497c087d1b435550569ee2b00717e6764a99e1f0b5

下载总次数 65,751

这个版本 2,825

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: