RubyGems Navigation menu

ancestree 0.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.0 - May 23, 2011 (8.0 KB) 已废弃
  2. 0.1.6 - July 28, 2012 (7.5 KB)
  3. 0.1.5 - September 26, 2011 (7.5 KB)
  4. 0.1.4 - September 26, 2011 (8.0 KB)
  5. 0.1.3 - May 23, 2011 (8.0 KB)
  6. 0.1.2 - November 16, 2010 (8.0 KB)
显示所有 (10 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Brian Rose, Gabe Varela

SHA 256 checksum:

433b1d570169ed82a19828a79bca2f42eac7326552e933a3448810797a43e360

下载总次数 26,379

这个版本 496

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: