RubyGems Navigation menu

api_taster 0.8.2

A quick and easy way to visually test out your application's API.

版本列表:

  1. 0.8.4 - October 23, 2014 (102.0 KB)
  2. 0.8.3 - September 02, 2014 (102.0 KB)
  3. 0.8.2 - June 13, 2014 (32.5 KB)
  4. 0.8.1 - June 11, 2014 (32.5 KB)
  5. 0.7.0 - July 19, 2013 (1.1 MB)
显示所有 (22 个版本)

所有者:

作者:

  • Fred Wu

SHA 256 checksum:

4802d86f858aeba94339e8a002b435f21bb039b868c3efe5695cf61f16e92ab5

下载总次数 79,781

这个版本 2,224

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: