RubyGems Navigation menu

appsignal 0.6.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.10.7 - May 05, 2020 java (290.5 KB)
  2. 2.10.7 - May 05, 2020 (290.5 KB)
  3. 2.10.6 - April 29, 2020 java (291.0 KB)
  4. 2.10.6 - April 29, 2020 (291.0 KB)
  5. 2.10.6.beta.1 - April 28, 2020 java (291.0 KB)
  6. 0.6.0 - June 18, 2013 (166.5 KB) 已废弃
显示所有 (544 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert Beekman, Steven Weller, Thijs Cadier, Ron Cadier, Jacob Vosmaer

SHA 256 checksum:

3061eae7032d531563390a1e9fdf74b8a59d7b07e72db41ea80ae307853eb53c

下载总次数 3,114,046

这个版本 70

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: