RubyGems Navigation menu

artifactory 3.0.17

A Ruby client for Artifactory

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 3.0.17 - March 04, 2024 (29.5 KB)
  2. 3.0.15 - May 29, 2020 (29.5 KB)
  3. 3.0.13 - May 15, 2020 (29.0 KB)
  4. 3.0.12 - December 31, 2019 (29.0 KB)
  5. 3.0.5 - July 25, 2019 (29.0 KB)
显示所有版本 (共 30 个)

业主:

推送:

作者:

  • Chef Release Engineering Team

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 56,480,925

这个版本 4,640,638

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3

链接: