RubyGems Navigation menu

async-http-cache 0.3.0

Standard-compliant cache for async-http.

版本列表:

 1. 0.4.2 - May 13, 2021 (8.0 KB)
 2. 0.4.1 - May 08, 2021 (8.0 KB)
 3. 0.4.0 - April 23, 2021 (9.5 KB)
 4. 0.3.0 - November 15, 2020 (9.5 KB)
 5. 0.2.0 - April 08, 2020 (9.5 KB)
显示所有 (11 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • async-http ~> 0.53
 • Development 依赖关系 (5):

  所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Samuel Williams

  SHA 256 checksum:

  75106877c64c9409bb0a298c32b6cd87824ceaed89f831a03186c371220b64d2

  下载总次数 52,780

  这个版本 11,567

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

  相关链接: