RubyGems Navigation menu

atk 3.1.1-x86-mingw32

Ruby/ATK is a Ruby binding of ATK-1.0.x.

版本列表:

  1. 3.3.6 - March 21, 2019 (15.5 KB)
  2. 3.3.5 - March 09, 2019 (15.5 KB)
  3. 3.3.4 - March 09, 2019 (15.5 KB)
  4. 3.3.3 - March 09, 2019 (15.5 KB)
  5. 3.3.2 - February 02, 2019 (15.5 KB)
  6. 3.1.1 - January 26, 2017 x86-mingw32 (771.0 KB)
显示所有 (178 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

e5416ba77c281234f028e06ad1ce2c60f777b5deb6d8a0f5d5954d8f1d417574

下载总次数 443,104

这个版本 1,152

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPLv2.1+

需要的 Ruby 版本: < 2.5, >= 2.1

相关链接: