RubyGems Navigation menu

autotvnzb 0.1.1

Ruby tool to automatically download tv shows nzb from http://tvnzb.com/

版本列表:

  1. 0.1.1 - November 06, 2009 (22.5 KB)
  2. 0.1.0 - November 01, 2009 (22.5 KB)

Runtime 依赖关系 (3):

hpricot >= 0.8.1
httparty >= 0.4.5
optiflag >= 0.7

Development 依赖关系 (1):

rspec >= 1.2.9

所有者:

作者:

  • Pirate

SHA 256 checksum:

b7d4d4db5052ac28dd4afbc3ab6e4b4ee50e2b652afebbda628306b0bb846073

下载总次数 10,128

这个版本 5,587

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: