RubyGems Navigation menu

autotvnzb 0.1.1

Ruby tool to automatically download tv shows nzb from http://tvnzb.com/

版本列表:

 1. 0.1.1 - November 06, 2009 (22.5 KB)
 2. 0.1.0 - November 01, 2009 (22.5 KB)

Runtime 依赖关系 (3):

 • hpricot >= 0.8.1
 • httparty >= 0.4.5
 • optiflag >= 0.7
 • Development 依赖关系 (1):

 • rspec >= 1.2.9
 • 所有者:

  作者:

  • Pirate

  SHA 256 checksum:

  b7d4d4db5052ac28dd4afbc3ab6e4b4ee50e2b652afebbda628306b0bb846073

  下载总次数 10,038

  这个版本 5,528

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: