RubyGems Navigation menu

aws-sdk-appmesh 1.46.0

Official AWS Ruby gem for AWS App Mesh. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.46.0 - May 18, 2022 (78.0 KB)
 2. 1.45.0 - February 24, 2022 (77.0 KB)
 3. 1.44.0 - February 03, 2022 (77.0 KB)
 4. 1.43.0 - December 21, 2021 (77.0 KB)
 5. 1.42.0 - December 01, 2021 (76.5 KB)
顯示所有版本(共 49)

Runtime 相依性套件 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.127.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 擁有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  4e85223b4d8ed84237319d8cc7f2b90980c00cd4a06a25ffbfb03b0486439c45

  總下載次數 36,879,431

  這個版本 701,597

  Gemfile:
  = 複製 已複製

  安裝:
  =

  License:

  Apache-2.0

  Ruby 版本需求: >= 2.3

  相關連結: