RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloud9 1.63.0

Official AWS Ruby gem for AWS Cloud9. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 1.67.0 - January 26, 2024 (32.0 KB)
  2. 1.66.0 - January 22, 2024 (29.5 KB)
  3. 1.65.0 - December 15, 2023 (29.5 KB)
  4. 1.64.0 - December 04, 2023 (29.5 KB)
  5. 1.63.0 - November 28, 2023 (29.5 KB)
顯示所有版本(共 69)

Runtime 相依性套件 (2):

aws-sdk-core ~> 3, >= 3.188.0
aws-sigv4 ~> 1.1

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

ba7807b4e0fd672c5d07be5ce7a6aaf7a56c7a175dbb58aa494cc1ac2b29a2b1

總下載次數 65,143,866

這個版本 62,491

License:

Apache-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.5

相關連結: