RubyGems Navigation menu

aws-sdk-core 3.121.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.131.1 - May 20, 2022 (305.5 KB)
  2. 3.131.0 - May 16, 2022 (305.5 KB)
  3. 3.130.2 - April 22, 2022 (305.5 KB)
  4. 3.130.1 - April 12, 2022 (305.5 KB)
  5. 3.130.0 - March 11, 2022 (305.5 KB)
  6. 3.121.4 - October 28, 2021 (295.0 KB) 已废弃
显示所有 (1290 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

fdf2a217c33a7b9170c2c834f3ac95a93d87af5cfd920faa9dec07d7591a5c19

下载总次数 693,384,292

这个版本 40,960

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3

相关链接: