RubyGems Navigation menu

aws-sdk-managedblockchain 1.12.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.16.0 - September 15, 2020 (29.0 KB)
  2. 1.14.0 - August 25, 2020 (28.5 KB)
  3. 1.13.0 - June 23, 2020 (28.5 KB)
  4. 1.12.1 - June 11, 2020 (28.5 KB)
  5. 1.12.0 - June 10, 2020 (28.5 KB) 已废弃
  6. 1.11.0 - May 28, 2020 (28.5 KB)
显示所有 (17 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

42d4b1d95777be9e41c4eac113162f3ccede9ce13e74b0cb844600dd1355d294

下载总次数 13,282,419

这个版本 35,519

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: