RubyGems Navigation menu

balloons 0.0.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.2 - February 12, 2012 (5.0 KB) 已废弃
显示所有 (3 个版本)

作者:

  • Thiago Almeida

所有者:

Bd04b38eb544b41b183f7053a3aaed0b

SHA 256 checksum:

c54baf97cca54b85175392ffb8c21377153fc82ab6b1cef18407314fb96c738f

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: