RubyGems Navigation menu

base32 0.1.0

Ruby extension for base32 encoding and decoding

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.3.4 - August 25, 2020 (9.0 KB)
  2. 0.3.2 - February 18, 2014 (8.0 KB)
  3. 0.3.1 - January 30, 2014 (8.0 KB)
  4. 0.3.0 - January 13, 2014 (8.0 KB)
  5. 0.2.0 - August 12, 2011 (6.0 KB)
  6. 0.1.0 - June 28, 2007* (7.5 KB)
显示所有版本 (共 10 个)

业主:

作者:

  • Samuel Tesla

SHA 256 校验和:

67d30fb61a3f08fbc7d2e9d079f5cd3d37a2ecf7ba2a45ddd3020808aca3cac4

下载总量 32,049,479

这个版本 4,794

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

链接: