RubyGems Navigation menu

bigchaindb 0.0.8

Library for preparing/signing transactions and submitting them or querying a BigchainDB/IPDB node

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.0.8 - October 24, 2017 (7.0 KB)
  2. 0.0.7 - October 23, 2017 (7.0 KB)
  3. 0.0.6 - October 23, 2017 (7.0 KB)
  4. 0.0.5 - October 20, 2017 (6.5 KB)
  5. 0.0.4 - September 05, 2017 (6.5 KB)
显示所有版本 (共 8 个)

Runtime 依赖 (1):

httparty >= 0

业主:

作者:

  • Nilesh Trivedi

SHA 256 校验和:

740c5faab84f4d0e3afedb1a888c6e7cb37f342e119db973eee8bc132b1d0504

下载总量 15,848

这个版本 2,570

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: