RubyGems Navigation menu

bootstrap-sass 3.2.0.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.4.1 - February 13, 2019 (270.5 KB)
  2. 3.4.0 - December 14, 2018 (266.5 KB)
  3. 3.3.7 - July 25, 2016 (253.0 KB)
  4. 3.3.6 - November 24, 2015 (251.5 KB)
  5. 3.3.5.1 - June 25, 2015 (250.0 KB)
  6. 3.2.0.3 - March 26, 2019 (200.5 KB) 已废弃
显示所有 (65 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Thomas McDonald

SHA 256 checksum:

366d6162fe36fc81dadc114558b43c6c8890c8bcc7e90e2949ae6344d0785dc0

下载总次数 47,404,983

这个版本 1,477

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: