RubyGems Navigation menu

brakeman 2.0.0.pre1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.8.2 - May 12, 2020 (1.0 MB)
  2. 4.8.1 - April 07, 2020 (1.0 MB)
  3. 4.8.0 - February 18, 2020 (1.0 MB)
  4. 4.7.2 - November 25, 2019 (1.0 MB)
  5. 4.7.1 - October 29, 2019 (1.0 MB)
  6. 2.0.0.pre1 - May 16, 2013 (102.5 KB) 已废弃
显示所有 (128 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Justin Collins

SHA 256 checksum:

84c056ed8123f0e7de629703fdfd71e97ace0309b0e4c0483ef8fa892c63de4d

下载总次数 30,531,100

这个版本 26

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: