RubyGems Navigation menu

brb-templates 0.1.1

BRB is backslashed Ruby, a template system that lets you be-right-back to ERB.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.1.1 - January 13, 2024 (10.0 KB)
  2. 0.1.0 - January 13, 2024 (10.0 KB)

Runtime 依赖 (1):

actionview >= 6.1

Development 依赖 (1):

actionpack >= 6.1

业主:

推送:

作者:

  • Kasper Timm Hansen

SHA 256 校验和:

7c9bfacd6b70799ec0f530313913037bc65cb0017116ccf40d7771b080b8eac4

下载总量 502

这个版本 285

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

链接: