RubyGems Navigation menu

bson 1.11.0-java

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.9.4 - June 29, 2020 java (122.0 KB)
  2. 4.9.4 - June 29, 2020 (127.0 KB)
  3. 4.9.3 - June 24, 2020 java (121.5 KB)
  4. 4.9.3 - June 24, 2020 (126.5 KB)
  5. 4.9.2 - June 08, 2020 java (121.5 KB)
  6. 1.11.0 - September 10, 2014 java (141.0 KB) 已废弃
显示所有 (251 个版本)

所有者:

作者:

  • Emily Stolfo, Durran Jordan, Gary Murakami, Tyler Brock, Brandon Black

SHA 256 checksum:

4cc3884ddfd58a48aff85ca445dec6f1826690d82fe8fe3069cd5e0dd2cf387c

下载总次数 41,484,501

这个版本 133

许可:

Apache License Version 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: