RubyGems Navigation menu

bson 1.8.3.rc0-java

A Ruby BSON implementation for MongoDB. For more information about Mongo, see http://www.mongodb.org. For more information on BSON, see http://www.bsonspec.org.

版本列表:

  1. 4.7.0 - December 13, 2019 java (93.0 KB)
  2. 4.7.0 - December 13, 2019 (97.0 KB)
  3. 4.6.0 - October 30, 2019 java (90.5 KB)
  4. 4.6.0 - October 30, 2019 (94.0 KB)
  5. 4.5.0 - May 23, 2019 java (86.0 KB)
  6. 1.8.3.rc0 - February 14, 2013 java (144.5 KB)
显示所有 (233 个版本)

所有者:

作者:

  • Tyler Brock, Gary Murakami, Emily Stolfo, Brandon Black, Durran Jordan

SHA 256 checksum:

b7e62869720db48a77057ea4e64e7108a49d7151a6b8b4b1cc68ac6b7978605c

下载总次数 37,823,491

这个版本 1,064

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: