RubyGems Navigation menu

bunny 0.1.1

Another synchronous Ruby AMQP client

版本列表:

  1. 2.14.2 - April 24, 2019 (201.5 KB)
  2. 2.14.1 - February 26, 2019 (201.5 KB)
  3. 2.13.0 - December 25, 2018 (200.0 KB)
  4. 2.12.1 - December 03, 2018 (200.0 KB)
  5. 2.12.0 - September 22, 2018 (199.5 KB)
  6. 0.1.1 - July 25, 2009 (46.0 KB)
显示所有 (155 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Duncan

SHA 256 checksum:

3016ed59f56b56aa9cc11006afc84a02398bfa389aa19b586dda563bf6b85c34

下载总次数 21,654,754

这个版本 3,074

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: