RubyGems Navigation menu

bunny 0.4.3

Another synchronous Ruby AMQP client

版本列表:

  1. 2.14.1 - February 26, 2019 (201.5 KB)
  2. 2.13.0 - December 25, 2018 (200.0 KB)
  3. 2.12.1 - December 03, 2018 (200.0 KB)
  4. 2.12.0 - September 22, 2018 (199.5 KB)
  5. 2.12.0.rc1 - September 08, 2018 (199.5 KB)
  6. 0.4.3 - July 25, 2009 (21.5 KB)
显示所有 (154 个版本)

作者:

  • Chris Duncan

所有者:

SHA 256 checksum:

16f0903219cd573d17744deb68f6c4b9020083fa44fb18c929d446d846c0e25a

下载总次数 18,608,324

这个版本 3,159

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: