RubyGems Navigation menu

bunny 0.6.3.rc1

Another synchronous Ruby AMQP client

版本列表:

  1. 2.14.2 - April 24, 2019 (201.5 KB)
  2. 2.14.1 - February 26, 2019 (201.5 KB)
  3. 2.13.0 - December 25, 2018 (200.0 KB)
  4. 2.12.1 - December 03, 2018 (200.0 KB)
  5. 2.12.0 - September 22, 2018 (199.5 KB)
  6. 0.6.3.rc1 - July 01, 2011 (31.5 KB)
显示所有 (155 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Duncan

SHA 256 checksum:

94199922c36c03cf1d17e02314f303460c836e54cb31b169ed27995b169352c1

下载总次数 21,207,753

这个版本 1,257

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: