RubyGems Navigation menu

calabash-cucumber 0.9.80.pre.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.23.0 - May 06, 2021 (24.7 MB)
  2. 0.22.2 - November 02, 2020 (24.4 MB)
  3. 0.21.10 - April 16, 2019 (24.3 MB)
  4. 0.21.8 - November 09, 2018 (26.1 MB)
  5. 0.21.7 - October 10, 2018 (26.1 MB)
  6. 0.9.80.pre.3 - July 25, 2012 (79.5 KB) 已废弃
显示所有 (236 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Karl Krukow

SHA 256 checksum:

fc257438790929f5bdc18a9869dbe61ce3deff8a46b513330145d313fb7c14eb

下载总次数 1,787,149

这个版本 6

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: