RubyGems Navigation menu

capybara-react-datetime 1.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.1 - July 31, 2019 (9.0 KB)
  2. 1.0.0 - July 31, 2019 (9.0 KB) 已废弃
显示所有 (2 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Osho Giri

SHA 256 checksum:

6f59d3a12d8572baffafa92991b5a8a88893a108aacc7cc51dd9c2fac9a80a2f

下载总次数 2,963

这个版本 41

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.8

相关链接: