RubyGems Navigation menu

cfn2dsl 0.1.5

A tool to convert CloudFormation JSON template into a Ruby DSL cfndsl

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.4.1 - August 19, 2019 (8.5 KB)
  2. 0.4.0 - August 19, 2019 (8.5 KB)
  3. 0.3.1 - July 06, 2017 (8.0 KB)
  4. 0.2.0 - April 19, 2017 (7.5 KB)
  5. 0.1.5 - February 03, 2015 (7.5 KB)
显示所有 (10 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

erubis >= 0
extlib >= 0
rubocop >= 0

所有者:

作者:

  • kevin yung (kevin.yung@rea-group.com)

SHA 256 checksum:

7c05632240c5dcbf5cbd5ba8871ca392975f16854ebdfbd4fbaa32b75d13865e

下载总次数 21,848

这个版本 5,841

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: