RubyGems Navigation menu

chef-metrics 1.0.0

Chef report handler to send metrics to x

版本列表:

  1. 1.0.0 - September 17, 2014 (6.5 KB)
  2. 1.0.0.alpha - September 17, 2014 (6.5 KB)
  3. 0.0.5 - November 13, 2012 (6.0 KB)
  4. 0.0.4 - September 04, 2012 (6.0 KB)
  5. 0.0.3 - June 12, 2012 (6.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

所有者:

作者:

  • Sean Porter

SHA 256 checksum:

dd5d66aa79712bde7d1f67b09f15d6b886272943a63ede3224426b0831e8627e

下载总次数 96,845

这个版本 59,529

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: