RubyGems Navigation menu

chinese_pinyin 0.6.0

translate chinese hanzi to pinyin.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 1.1.0 - April 18, 2021 (248.5 KB)
  2. 1.0.2 - August 19, 2019 (248.0 KB)
  3. 1.0.1 - July 06, 2016 (248.0 KB)
  4. 1.0.0 - June 22, 2015 (248.0 KB)
  5. 0.8.0 - June 09, 2015 (247.0 KB)
  6. 0.6.0 - September 04, 2013 (246.5 KB)
显示所有 (16 个版本)

所有者:

作者:

  • Richard Huang, Hong, Liang

SHA 256 checksum:

c007e549bd3671c7618fdecf42fdf6962f006440d91596910d24af3409a6c12d

下载总次数 815,029

这个版本 3,122

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: