RubyGems Navigation menu

ciql 0.3.2

A CQL-based Cassandra client for Ruby

版本列表:

 1. 0.4.1 - May 19, 2014 (9.0 KB)
 2. 0.4.0 - May 12, 2014 (9.0 KB)
 3. 0.3.4 - March 17, 2014 (9.5 KB)
 4. 0.3.3 - December 30, 2013 (9.0 KB)
 5. 0.3.2 - December 20, 2013 (8.5 KB)
显示所有 (12 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • cql-rb ~> 1.1.2
 • simple_uuid ~> 0.4.0
 • Development 依赖关系 (1):

  所有者:

  作者:

  • Justin Bradford

  SHA 256 checksum:

  8acf1c443434e079f566395c10a3fd355ab52d448311b94e5d7628acdf856d8b

  下载总次数 30,587

  这个版本 2,408

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache

  需要的 Ruby 版本: >= 1.9.2

  相关链接: