RubyGems Navigation menu

classnamer 3.0.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.0.8 - May 28, 2018 (8.0 KB)
  2. 3.0.7 - August 04, 2016 (8.5 KB) 已废弃
显示所有 (40 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Aaron Beckerman

SHA 256 checksum:

6b7b252b4d987cc6281ecae4d98fa3df98b9c6baf1058b1eba328fb51c4dea37

下载总次数 63,773

这个版本 1,472

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: