RubyGems Navigation menu

cloudinary 1.0.23

Client library for easily using the Cloudinary service

版本列表:

 1. 1.14.0 - May 06, 2020 (131.0 KB)
 2. 1.13.2 - January 19, 2020 (130.0 KB)
 3. 1.13.1 - November 24, 2019 (130.0 KB)
 4. 1.13.0 - November 14, 2019 (11.3 MB)
 5. 1.12.0 - October 03, 2019 (11.3 MB)
 6. 1.0.23 - May 14, 2012 (42.5 KB)
显示所有 (119 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (1):

 • rspec >= 0
 • 所有者:

  作者:

  • Nadav Soferman, Itai Lahan, Tal Lev-Ami

  SHA 256 checksum:

  19c920af912de111cbfea30d54ab0a7aa0e526bf2b700a8dbb065504811e82cf

  下载总次数 3,963,231

  这个版本 2,304

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可s:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: