RubyGems Navigation menu

clutter-gtk 3.3.2

Ruby/ClutterGTK is a Ruby binding of Clutter-GTK.

版本列表:

  1. 3.3.6 - March 21, 2019 (30.5 KB)
  2. 3.3.5 - March 09, 2019 (30.5 KB)
  3. 3.3.4 - March 09, 2019 (30.5 KB)
  4. 3.3.3 - March 09, 2019 (30.5 KB)
  5. 3.3.2 - February 02, 2019 (30.5 KB)
显示所有 (126 个版本)

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

0db5560db307432b9423b545eb1c2266f60d18675e6b950b929c4e98eb251bae

下载总次数 115,483

这个版本 363

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: