RubyGems Navigation menu

coin_rack 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.7 - December 06, 2014 (6.5 KB)
  2. 0.0.6 - May 03, 2013 (5.5 KB)
  3. 0.0.5 - December 05, 2012 (7.0 KB)
  4. 0.0.4 - December 05, 2012 (7.0 KB)
  5. 0.0.3 - December 04, 2012 (7.0 KB)
  6. 0.0.1 - December 04, 2012 (6.0 KB) 已废弃
显示所有 (7 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Nathan Hopkins

SHA 256 checksum:

46aa64e693c9be934dddfea90d26a599af611d84ba489946f05baf613683be4f

下载总次数 9,397

这个版本 32

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: