RubyGems Navigation menu

composite_primary_keys 1.0.6

Composite key support for ActiveRecords

版本列表:

  1. 12.0.0 - September 04, 2019 (68.5 KB)
  2. 12.0.0.rc5 - May 14, 2019 (66.5 KB)
  3. 12.0.0.rc4 - May 14, 2019 (66.5 KB)
  4. 12.0.0.rc3 - May 13, 2019 (66.0 KB)
  5. 12.0.0.rc2 - May 13, 2019 (66.0 KB)
  6. 1.0.6 - July 25, 2009 (57.5 KB)
显示所有 (164 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Dr Nic Williams

SHA 256 checksum:

a1ab502e51330ae20b45dccdf1d61bda2d5bcb2e6122fd1e4a725887c7d77a65

下载总次数 3,411,707

这个版本 2,983

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: