RubyGems Navigation menu

concurrent-ruby-ext 0.1.0.pre1-x86-linux

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.5 - March 11, 2019 x86-mingw32 (402.0 KB)
  2. 1.1.5 - March 11, 2019 x64-mingw32 (461.5 KB)
  3. 1.1.5 - March 11, 2019 (22.0 KB)
  4. 1.1.4 - December 15, 2018 x64-mingw32 (551.0 KB)
  5. 1.1.4 - December 15, 2018 x86-mingw32 (478.5 KB)
  6. 0.1.0.pre1 - December 18, 2014 x86-linux (25.0 KB) 已废弃
显示所有 (87 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Jerry D'Antonio

SHA 256 checksum:

34cf120bbd1240a751237728a976671d68f1e132bb35f4c58df19eabda9552d2

下载总次数 2,386,779

这个版本 50

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: