RubyGems Navigation menu

concurrent-ruby-ext 1.1.0-x64-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.6 - February 10, 2020 x86-mingw32 (161.5 KB)
  2. 1.1.6 - February 10, 2020 x64-mingw32 (203.0 KB)
  3. 1.1.6 - February 10, 2020 (22.5 KB)
  4. 1.1.6.pre1 - January 26, 2020 x64-mingw32 (202.5 KB)
  5. 1.1.6.pre1 - January 26, 2020 x86-mingw32 (161.5 KB)
  6. 1.1.0 - October 31, 2018 x64-mingw32 (550.5 KB) 已废弃
显示所有 (93 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Jerry D'Antonio, The Ruby Concurrency Team

SHA 256 checksum:

91bb9aa8625c1af3562ba0960edd2809434999960a67cc96c56576a580235963

下载总次数 2,815,023

这个版本 49

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: < 2.6, >= 2.0

相关链接: