RubyGems Navigation menu

concurrent-ruby-ext 1.1.0-x86-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.5 - March 11, 2019 x86-mingw32 (402.0 KB)
  2. 1.1.5 - March 11, 2019 x64-mingw32 (461.5 KB)
  3. 1.1.5 - March 11, 2019 (22.0 KB)
  4. 1.1.4 - December 15, 2018 x64-mingw32 (551.0 KB)
  5. 1.1.4 - December 15, 2018 x86-mingw32 (478.5 KB)
  6. 1.1.0 - October 31, 2018 x86-mingw32 (478.5 KB) 已废弃
显示所有 (87 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Jerry D'Antonio, The Ruby Concurrency Team

SHA 256 checksum:

6bdbb442c12c55b57a2f7cdb0e67bbbfc6eec587a09bbe912c8658edf332fb0f

下载总次数 2,256,085

这个版本 49

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: < 2.6, >= 2.0

相关链接: