RubyGems Navigation menu

concurrent-ruby-ext 1.1.3-x64-mingw32

C extensions to optimize the concurrent-ruby gem when running under MRI. Please see http://concurrent-ruby.com for more information.

版本列表:

  1. 1.1.8 - January 20, 2021 x86-mingw32 (35.5 KB)
  2. 1.1.8 - January 20, 2021 x64-mingw32 (38.5 KB)
  3. 1.1.8 - January 20, 2021 (22.5 KB)
  4. 1.1.7 - August 08, 2020 x64-mingw32 (35.5 KB)
  5. 1.1.7 - August 08, 2020 x86-mingw32 (33.0 KB)
  6. 1.1.3 - November 07, 2018 x64-mingw32 (550.5 KB)
显示所有 (99 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Jerry D'Antonio, The Ruby Concurrency Team

SHA 256 checksum:

5e3b210cb44522a4243783a877b4cd6b6977cc8d159813507863878d6193ba18

下载总次数 3,373,763

这个版本 495

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: < 2.6, >= 2.0

相关链接: