RubyGems Navigation menu

couch-db 0.8.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.0 - October 19, 2015 (11.5 KB)
  2. 0.11.1 - September 26, 2015 (11.5 KB)
  3. 0.11.0 - September 26, 2015 (11.5 KB)
  4. 0.10.0 - September 26, 2015 (11.5 KB)
  5. 0.9.1 - August 13, 2015 (11.5 KB)
  6. 0.8.1 - June 15, 2015 (11.0 KB) 已废弃
显示所有 (11 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Maarten Trompper

SHA 256 checksum:

b6bed177b32c363ca4af056408c8e7616ccb7a420fbbb4db104554d65d0b17be

下载总次数 7,233

这个版本 93

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: