RubyGems Navigation menu

couchbase 1.2.0.dp6-x86-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.0.pre.1 - November 04, 2014 java (3.8 MB)
  2. 1.3.15 - January 18, 2017 (130.5 KB)
  3. 1.3.15 - January 18, 2017 x64-mingw32 (3.1 MB)
  4. 1.3.15 - January 18, 2017 x86-mingw32 (2.8 MB)
  5. 1.3.14 - September 09, 2015 (130.5 KB)
  6. 1.2.0.dp6 - July 27, 2012 x86-mingw32 (220.5 KB) 已废弃
显示所有 (92 个版本)

作者:

  • Couchbase

所有者:

SHA 256 checksum:

b227428f8bc64de4ff9f50af4bebf7612e0855233b9c20dedbe20740dab7740e

下载总次数 342,254

这个版本 24

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: