RubyGems Navigation menu

curb 0.1.0

C-language Ruby bindings for the libcurl(3) URL transfer library.

版本列表:

  1. 0.9.10 - April 18, 2019 (86.0 KB)
  2. 0.9.9 - March 07, 2019 (85.0 KB)
  3. 0.9.8 - January 28, 2019 (84.5 KB)
  4. 0.9.7 - November 26, 2018 (82.0 KB)
  5. 0.9.6 - May 28, 2018 (81.5 KB)
  6. 0.1.0 - July 25, 2009 (38.5 KB)
显示所有 (71 个版本)

所有者:

作者:

  • Ross Bamford

SHA 256 checksum:

5d6de0ee2a498df121d765eaeead3ce7a3045fe1ee10b33ae1bc2fdff1b59c22

下载总次数 20,278,581

这个版本 3,047

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

相关链接: