RubyGems Navigation menu

dalli 2.6.4

High performance memcached client for Ruby

版本列表:

  1. 2.7.10 - March 16, 2019 (34.5 KB)
  2. 2.7.9 - October 20, 2018 (34.0 KB)
  3. 2.7.8 - April 11, 2018 (34.0 KB)
  4. 2.7.7 - March 15, 2018 (34.0 KB)
  5. 2.7.6 - February 14, 2016 (32.0 KB)
  6. 2.6.4 - May 27, 2013 (39.5 KB)
显示所有 (55 个版本)

所有者:

作者:

  • Mike Perham

SHA 256 checksum:

04fde96890b41a4b4c71bdcdddbf8522d7685bd3b57d4632ef2f4a04c481cbc1

下载总次数 29,753,536

这个版本 2,154,244

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: