RubyGems Navigation menu

dependency_injection 0.4.0

A fully customizable Dependency injection system for Ruby

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.4.3 - March 29, 2014 (14.0 KB)
  2. 0.4.2 - March 16, 2014 (14.0 KB)
  3. 0.4.1 - February 23, 2014 (14.0 KB)
  4. 0.4.0 - February 23, 2014 (14.0 KB)
  5. 0.3.1 - September 17, 2013 (13.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Kevin Disneur

SHA 256 checksum:

2f44246e5b47aee1dc0c5d056b8e0a6370feaf557eb98a001b833a5540d972d8

下载总次数 50,088

这个版本 2,621

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: