RubyGems Navigation menu

devdnsd 2.3.0

A small DNS server to enable local domain resolution.

版本列表:

  1. 4.0.1 - December 11, 2019 (116.5 KB)
  2. 4.0.0 - March 30, 2016 (116.0 KB)
  3. 3.1.2 - March 29, 2014 (107.5 KB)
  4. 3.1.1 - March 10, 2014 (109.0 KB)
  5. 3.1.0 - March 10, 2014 (109.0 KB)
  6. 2.3.0 - July 15, 2013 (93.5 KB)
显示所有 (34 个版本)

所有者:

作者:

  • Shogun

SHA 256 checksum:

d8a04505cb7bfa56b6fe4eee5db6219b28b5505111196c4e5db1948bdb914e69

下载总次数 59,390

这个版本 1,722

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: