RubyGems Navigation menu

dubdubdub 0.3.1

A library that provides web utility methods with proxification.

版本列表:

  1. 0.4.0 - November 03, 2014 (2.2 MB)
  2. 0.3.9 - October 31, 2014 (2.2 MB)
  3. 0.3.8 - May 27, 2013 (2.2 MB)
  4. 0.3.6 - April 17, 2013 (2.2 MB)
  5. 0.3.5 - April 03, 2013 (2.2 MB)
  6. 0.3.1 - December 23, 2012 (2.1 MB)
显示所有 (20 个版本)

所有者:

作者:

  • James Hu

SHA 256 checksum:

d27d38ddfec6f26abb50e5247004f778e9a10797663acdc1bf628078dae6dd31

下载总次数 36,974

这个版本 1,926

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: