RubyGems Navigation menu

dubdubdub 0.4.0

A library that provides web utility methods with proxification.

版本列表:

  1. 0.4.0 - November 03, 2014 (2.2 MB)
  2. 0.3.9 - October 31, 2014 (2.2 MB)
  3. 0.3.8 - May 27, 2013 (2.2 MB)
  4. 0.3.6 - April 17, 2013 (2.2 MB)
  5. 0.3.5 - April 03, 2013 (2.2 MB)
显示所有 (20 个版本)

所有者:

作者:

  • James Hu

SHA 256 checksum:

538c77cad08cc5e47464becea667a9e377585e98664f4c3f2323a5960332bfab

下载总次数 37,139

这个版本 1,808

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: