RubyGems Navigation menu

elastic_record 0.0.4

Find your records with elastic search

版本列表:

  1. 5.6.1 - August 08, 2019 (45.0 KB)
  2. 5.6.0 - August 02, 2019 (45.0 KB)
  3. 5.5.0 - April 19, 2019 (44.5 KB)
  4. 5.4.0 - December 15, 2018 (42.5 KB)
  5. 5.3.1 - December 04, 2018 (42.5 KB)
  6. 0.0.4 - July 25, 2012 (8.5 KB)
显示所有 (90 个版本)

所有者:

作者:

  • Matthew Higgins

SHA 256 checksum:

2c95b2e246695dbc27dc39b9426eccb0bf4a22719a27363572abc14bea15d46d

下载总次数 133,437

这个版本 2,023

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.8.11

相关链接: